Open call for Polish Artists

March 26, 2012 in Angelo Romano, Residences 2012, Uncategorized

Angelo Romano wybrany do udziału w programie rezydencyjnym MPRA, trwającym od kwietnia do czerwca br. zaprasza do współpracy polskich artystów uprawiających różne dyscypliny sztuki, zainteresowanych tematyką realizowaną w trakcie jego kuratorskiego projektu „How do we think about art” (W jaki sposób myślimy o sztuce).

Projekt skierowany jest do młodych artystów poznańskich, będących na etapie odkrywania i rozwijania swych formalnych, krytycznych i historycznych umiejętności. Projekt składać się będzie z trzech warsztatów, prowadzonych przez szwajcarskich i arabskich praktyków. Zapraszamy na spotkanie z kuratorem 11 kwietnia na UAM oraz warsztaty 17-18 kwietnia w Mueum Narodowym. Więcej szczegółów w naszym kalendarzu na: http://m-pra.org/en/kalendarium

Prosimy o przesłanie dokumentacji swoich prac (nie starszych niż dwa lata, w formacie PDF) oraz CV na adres: ar.angeloromano@gmail.com

Do udziału w projekcie zaproszeni są artyści pracujący w różnych dyscyplinach artystycznych, m.in.: video, film, performance, dźwięk, muzyka, instalacje, fotografia, którzy:

– ukończyli studia licencjackie lub studia magisterskie na kierunku artystycznym bądź humanistycznym (niezbędne jest posiadanie wykształcenia akademickiego lub równorzędnego doświadczenia),

– posiadają praktyczną znajomość języka angielskiego.

Projekt badawczy oparty jest na idei, która zdaje się odgrywać coraz większą rolę we współczesnej sztuce, mianowicie: „Co łączy sztukę i społeczeństwo?”. Myśl ta skłania także do postawienia pytania na jakim etapie połączenia znajduje się współczesna sztuka?

Podstawowym celem projektu jest stworzenie wystawy, zaś trzymiesięczna artystyczna współpraca realizowana przez szwajcarskich, arabskich i polskich artystów skupiać się będzie wokół następującego pytania: „W jaki sposób możliwe jest poszerzenie idei i możliwości sztuki w obrębie przestrzeni wystawienniczej, nie wykraczając przy tym jej instytucjonalnych ram?”.

Cel i znaczenie warsztatów oraz wystawy grupowej:

Otwarte warsztaty będą prowadzone we współpracy z historykiem sztuki Danielem Kurjakovićem, artystami Laurą Kalauz i Martinem Schickiem, a także fotografem Alainem Kantarjianem. W oparciu o prezentacje zaproszonych gości, poznańscy twórcy będą pracować nad nowym modelem wystawy.

• Celem współpracy jest opracowanie i stworzenie wystawy w różnych miejscach Poznania, w których żyje i pracuje lokalna społeczność. Także biografie i doświadczenia tych osób będą prezentowane w projekcie.
• Działania lokalnych artystów w wybranych przestrzeniach będą transmitowane na żywo podczas trwania wystawy za pośrednictwem połączenia internetowego. Stanowić to będzie platformę dla społecznych interakcji. Wystawa będzie stanowiła także podsumowanie cyklu warsztatów.
• Podstawowym celem warsztatów jest przedstawianie realnych sytuacji w miejscach, w których rozwija się lokalna kultura.

Warsztaty:

Szwajcarski pisarz, historyk sztuki i niezależny kurator, Daniel Kurjaković, będzie zastanawiał się nad problemem artystycznej komunikacji, w oparciu o film Truffaut’a: „Fahrenheit 451”. Kurator będzie badał, w jaki sposób film ten mówi o pojęciu komunikacji i równocześnie o jej roli w kreowaniu przestrzeni działalności artystycznej. Zasadniczo, warsztaty poświęcone będą problemowi dotyczącemu transformacyjnego potencjału sztuki.

Artyści Laura Kalauz i Martin Schick (Szwajcaria) zaprezentują swoją pracę zatytułowaną: „CMMN SNS PRJCT”, w której stawiają pytanie o to, jak przestrzeń może sięgnąć granic fikcji poprzez zaangażowanie w działania publiczności i uwzględnienie stosunków społecznych?

Arabski fotograf Alain Kantarjian przedstawi dokumentację dotyczącą życia społeczności marginesu, mieszkającej na pograniczu Bejrutu, jako przykład istniejącego alternatywnego modelu społecznego.