O MPRA

This is an archival website.

Please note, this is an archival website of the International Artist in Residence Programme (MPRA) active in 2011 – 2012.  If you are interested in applying for an AiR programe in Poland or  beyond you may find useful the list collated here: http://m-pra.org/en/on-mobility/

 

——–

 

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych (MPRA) ma na celu stworzenie warunków do dialogu, wymiany doświadczeń i umiejętności tak ponad granicami geograficznymi czy etnicznymi, jak i ponad granicami różnorodnych dyscyplin sztuki, kultury i nauki. Wierzymy, że program ten, umożliwiając ponadgraniczną współpracę artystów z innymi artystami, pracownikami kultury i naukowcami z wielu krajów świata, przyczyni się do obalenia wielu mitów, szerzenia zrozumienia i w długiej perspektywie powstania wielu innowacyjnych projektów, tak na polu sztuki, jak i nauki.

MPRA wywodzi swoje korzenie z działalności Parallax Venice – międzynarodowej organizacji zrzeszającej artystów, kuratorów, menedżerów i edukatorów kultury z całego świata utworzonej w trakcie 53. Biennale Sztuki w Wenecji. Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Parallax Venice zaowocowała wyjątkowym programem artystycznym i edukacyjnym. Więcej informacji na temat działalności Parallax Venice.

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych ułatwia tego typu wymianę doświadczeń poprzez stworzenie sieci rezydencji twórczych w różnych krajach świata. Celem programu jest zintensyfikowanie współpracy między artystami, kuratorami, edukatorami i menadżerami kultury oraz innymi profesjonalistami ze świata sztuki i nauki na poziomie międzynarodowym. MPRA współpracuje z lokalnymi organizacjami artystycznymi i edukacyjnymi, stwarzając warunki dla kreatywnej współpracy, wymiany poglądów i dzielenia się umiejętnościami tak w formie zorganizowanych wykładów, seminariów, warsztatów, jak i mniej formalnych działań – umożliwiając rezydentom nawiązanie kontaktów z lokalnymi przedstawicielami świata sztuki i nauki oraz bezpośrednie doświadczenie kulturowe jakie dać może tylko pobyt w danym miejscu.

MPRA upowszechnia i pogłębia edukację artystyczną poprzez tworzenie lokalnym odbiorcom możliwości doświadczania i współpracy z artystami i edukatorami z wielu krajów świata, wspieranie współpracy jednostek twórczych z przedstawicielami nauki oraz biznesu.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Dobrochna Futro
– dyrektor
Joanna Woźniak
– kierownik rezydencji
Adrian Kuciński – produkcja, specjalista ds. promocji i marketingu

WSPÓŁPRACA:
Joanna Falkowska
– kierownik działu tłumaczeń, tłumaczenie konsekutywne, strona tłumaczki tutaj.
Magdalena Kubicka – tłumacz.
Kasia Krajewska – tłumacz.
Agnieszka Woźniak – tłumacz.
Katarzyna Naklicka – tłumacz.
Magdalena Dopierała – tłumacz.
Ewa Wrzesińska-Skrypko – korekta i redakcja treści na stronie internetowej.
Maja Frąckowiak – promocja, komunikacja internetowa.
Monika Wapniarska – promocja, komunikacja internetowa.
Michał Kępski – współpraca redakcyjna.

PRODUKCJA – STAŻ:
Martyna Łukasiewicz – koordynacja rezydencji Liliany Basarab.
Katarzyna Krzywińska –  współpraca przy koordynacji rezydencji Liliany Basarab.
Agata Rogowska –  koordynacja rezydencji Lenki Vítkovej i grupy Das ist doch keine art!.
Mateusz Woliński – współpraca przy koordynacji rezydencji Lenki Vítkovej i grupy Das ist doch keine art!.
Katarzyna Hoffmann – fotografka.
Mariusz Urban – koordynacja rezydencji Patrika Kovačovskiego.
Zuzanna Szczerbińska – koordynacja rezydencji Veroniki Tzekovej.
Agata Walas – współpraca przy koordynacji rezydencji Patrika Kovačovskiego.
Adrian Garczarek – współpraca przy koordynacji rezydencji Veroniki Tzekovej.
Michał Kępski – współpraca redakcyjna.
Paweł Lewandowski – koordynacja rezydencji Sinead B. Cashell i Eriki Miklóšovej.
Karolina Rosiejka – koordynacja rezydencji Hannah Champion i Milana Loviška.
Anna Wnuk – koordynacja rezydencji Björna Drenkwitza i Angelo Romano.
Agata Rozpendowska – współpraca przy koordynacji rezydencji Sinead B. Cashell i Milana Loviška.
Patrycja Rup – współpraca przy rezydencji Veroniki Tzekovej.
Małgorzata Kapała – konsultant ds. rozwoju programów lokalnych.
Ewa Dulcet – media społecznościowe.
Milena Pawlak – media społecznościowe.
Kasia Wobszal – pozyskiwanie funduszy.
Ewa Włoszczuk