Spotkanie z Angelo Romano na UAM

kwiecień 14, 2012 w Angelo Romano, Prezentacje artystów, Rezydencje 2012, UAM

W środę 11 kwietnia, odbyło się pierwsze spotkanie z polską publicznością jednego z naszych rezydentów. Angelo Romano opowiadał o swoich badaniach kuratorskich studentom oraz członkom Koła Naukowego IHS UAM.

„How different passages of historical moments are happening together on one place and in the same time?” Projekt o takim tytule Romano realizował przez ostatnie dwa lata w Szanghaju. Punktem wyjścia jego badań kuratorskich było spotkanie z fenomenem kulturowym – Lai Lai Bar – klubem, znajdującym się w ubogiej dzielnicy Szanghaju, do którego przychodzą pary homoseksualne, by przy dźwiękach chińskiej muzyki tańczyć, wywodzące się z „zachodu” i ustrukturalizowane przez tę tradycję, tańce towarzyskie. Takie niezwykłe połączenie kulturowych wzorców sprowokowało pytania o konstrukcję tożsamości, sposoby działania historii, czy funkcjonowania lokalnych społeczności i zapoczątkowało kuratorskie działania Angelo Romano.

un-finished movement W czasie środowego spotkania usłyszeć mogliśmy przejrzysty wywód historyczny analizujący zjawisko Lai Lai Bar. Angelo Romano zaproponował zrozumienie tańca, jako kapsuły czasu (time capsul) – medium, które z jednej strony przechowuje różne elementy tradycji, z drugiej jest katalizatorem nowych działań kulturowych. Ponadto rozważania na temat Ruchu Nowej Kultury w Chinach doprowadziły go Romano do stwierdzenia, że był to nie-ukończony ruch, gdyż jego kres nastąpił nie w wyniku wewnętrznego wypalenia, ale wraz z objęciem rządów przez Mao. Taka praca historyczno-analityczna stała się podstawą wystaw (m.in. „Call me Switzerland”) realizowanych przez Angelo zarówno w Chinach, jak i Europie.

O założeniach projektu realizowanego przez Angelo Romano w Poznaniu dowiemy się w najbliższy wtorek 17 kwietnia, w czasie warsztatów w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Autor tekstu: Michał Kępski.