KONTAKT

MPRA (UK)
25 Howitt Drive
Milton Keynes
MK13 7DY UK
info@m-pra.org
www.m-pra.org

W Polsce programem zarządza:
Stowarzyszenie Nastawnia
ul. Madalińskiego 11/12
61-509 Poznań, Poland
office@nastawnia.com.pl
www.nastawnia.com.pl