WESPRZYJ NAS

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych ma na celu zintensyfikowanie dialogu, wymiany doświadczeń, umiejętności i idei pomiędzy artystami oraz pracownikami sektora kultury z Polski i z zagranicy. Ramowy program rezydencji obejmuje panele dyskusyjne, warsztaty artystyczno-edukacyjne dla różnych grup społecznych, spotkania z publicznością, wystawy, performance i instalacje. MPRA jest okazją do powstania nowych projektów, zarówno na polu sztuki, jak i nauki.
Program upowszechnia i pogłębia edukację artystyczną poprzez tworzenie lokalnym odbiorcom możliwości doświadczania i współpracy z artystami i edukatorami z innych krajów świata, wspieranie współpracy jednostek twórczych z przedstawicielami nauki oraz biznesu.
Jeśli chcesz pomóc nam szerzyć kulturę i wspierać młodych artystów, przekaż darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Nastawnia. Każdy, nawet najmniejszy przekaz będzie dla nas nieocenioną pomocą i za każdy bardzo dziękujemy.
Każdy darczyńca ma obowiązek zapoznać się z umową publiczną w sprawie darowizny.Stowarzyszenie Nastawnia
ul. Madalińskiego 11/12
61-509 Poznań, Polska

KRS 0000353981
NIP: 7831660406
REGON: 301421830

Konto BZ WBK Poznań 88 1090 1447 0000 0001 1432 3833