REZYDENCI

LISTOPAD 2011

Sinéad Bhreathnach-Cashell

Sinéad Bhreathnach-Cashell to artystka z Irlandii Północnej, szczególnie zainteresowana codziennością i różnie pojmowaną przestrzenią, które stają się punktem wyjścia dla jej działań artystycznych. Sinéad B. Cashell od ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Belfaście tworzy nieustannie zmieniając miejsca zamieszkania i przekształcając zastaną tam rzeczywistość. Działała min. na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Kanady, Urugwaju, Chile i Chin.

Hannah Champion

Hannah Champion jest szkocką artystką i filozofką zajmującą się zagadnieniem kobiecości w kontekście społecznym i kulturowym. Swoje zainteresowania realizuje równolegle na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony, stają się one tematem jej prac teoretycznych, z drugiej natomiast funkcjonują jako źródło inspiracji dla autorskich filmów, akcji artystycznych czy cykli fotograficznych. Charakterystycznym dla jej twórczości zabiegiem jest używanie i reinterpretowanie istniejących, kulturowych klisz kobiecości, za sprawą których ukazuje ona w swoich pracach opresyjność zastanego porządku.

GRUDZIEŃ 2011

Björn Drenkwitz

Björn Drenkwitz, ukończył wiedzę o teatrze, filmie i mediach na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie oraz sztuki audiowizualne na Uniwersytecie w Mainz. Swoje dotychczasowe prace prezentował na licznych wystawach w Niemczech, Szwajcarii i w Chinach. Jest laureatem stypendium miasta Frankfurt oraz Mainz School of Arts, a także nagrody Emy-Roeder.

Erika Miklóšová

Erika Miklóšová to słowacka malarka, absolwentka Bratysławskiej Akademii Sztuk Pięknych w zakresie malarstwa, której prace można oglądać na wystawach w Słowacji, Niemczech, Szwajcarii i USA. Jest finalistką ESSL ART AWARD CEE 2011 oraz VUB Painting 2010. Artystka odbyła staż w École Supérieure d’Art et Design w Saint-Étienne we Francji w zakresie Rysunku i Malarstwa oraz w Akademii Dramatu i Muzyki w Bratysławie na Wydziale Scenografii i Projektowania Kostiumów.

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2012

Milan Loviška

Słowacki artysta pracujący na co dzień w Wiedniu. Zajmuje się głównie dziedzinami sztuki związanymi z ruchem i ciałem – teatrem tańca, sztuką performance oraz działalnością multimedialną. Jako choreograf i absolwent takich dziedzin akademickich jak psychologia oraz filozofia, stara się osadzić swoją twórczość w głębokim i wielowymiarowym kontekście. Za pomocą sztuki mówi o odwiecznych problemach ludzkości, takich jak kwestie egoizmu i ograniczeń jednostkowych oraz społecznych. Inspiracją jest dla niego także problematyka współczesna, fenomeny popkultury i industrializacji oraz ich wpływ na zachowanie ludzi. Centralnym bohaterem jego wystąpień pozostaje jednak nieustająco człowiek, razem ze swoimi problemami i ciągłymi konfrontacjami ze złożoną i skomplikowaną codziennością. Milan jest Magistrem kierunku Filozofii i Sztuki (Praga), ukończył również studia związane z tańcem współczesnym (Praskie Konserwatorium Taneczne Duncan Center, Szkoła rozwoju tańca współczesnego SNDO w Amsterdamie). Artysta brał udział w stażu tanecznym w Wiedniu, jest dwukrotnym laureatem grantu Ministerstwa Kultury Słowacji.

Więcej informacji na temat artysty można znaleźć na stronie internetowej  www.vimeo.com/milanloviska, natomiast informacje  na temat jego projektu rezydencyjnego znajdują się na: www.m-pra.org/milan-loviska.

Projekt  jest realizowany przy wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego oraz  Ministerstwa Kultury Republiki Słowacji.          

Angelo Romano

Szwajcarski kurator będzie pracował w Poznaniu nad projektem: „How do we think about art. Community and cooperation – alternative models of society – the transformation of the medium” („W jaki sposób myślimy o sztuce. Społeczność lokalna i współpraca – alternatywne modele społeczne – transformacja  środka”). W swoim projekcie Angelo Romano bazuje na badaniach, które prowadzi od kilku lat, a których celem jest znalezienie nowych modeli i sposobów wystawiania. Kurator bada, w jaki sposób można poszerzyć ideę, definicję oraz możliwości sztuki w ramach przestrzeni wystawienniczej, nie wykraczając zarazem z ram zinstytucjonalizowanej przestrzeni.

Przykładowy projekt Angelo Romano znaleźć można na: www.kaserne-basel.ch/Extra/Call_Me_Switzerland/default.aspx, więcej informacji na temat jego poznańskiego projektu na:  www.m-pra.org/angelo-romano.

LIPIEC  – WRZESIEŃ 2012

Patrik Kovačovský

Mieszka i pracuje w Bratysławie (Słowacja). Po zakończeniu studiów na Akademii Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie (kierunki rzeźba oraz szkło) oraz kierunku multimedia/film na AC California (USA), pracuje jako pedagog na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, gdzie od 2007 r. jest Dyrektorem studia „Rzeźba w architekturze”. Swoje prace prezentował na wielu prestiżowych wystawach, między innymi w czasie największej wystawy sztuki nowoczesnej X Documenta w Kassel (Niemcy), Expo 2000 w Hannoverze czy na Biennale filmu i multimediów w Paryżu. Artysta brał udział w dziesiątkach indywidualnych i grupowych wystaw organizowanych na terenie Słowacji, Czech, Polski, Niemiec, Japonii, Estonii, Francji, Węgier, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Włoch czy Ameryki Północnej. W trakcie trwania swojej kariery artystycznej i naukowej zdobył wiele nagród i wyróżnień.

Projekt  jest realizowany przy wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego.

    

Veronika Tzekova

Artystka zawita do Poznania w lipcu, by pracować nad projektem Challenged Games. The plausible possible or Monuments to CHAlleNGE, w ramach rozpoczętej już serii Challenged Games.  Projekty należące do tej serii to prace konceptualne, bazujące na wcześniej istniejących i powszechnie znanych grach (ale również zabawkach lub instrumentach muzycznych), które artystka rozwija i testuje we współpracy z lokalnymi społecznościami.

Więcej informacji na temat wcześniejszych działań artystki znaleźć można na jej stronie internetowej www.veronikatzekova.hit.bg oraz w wydanym niedawno katalogu www.blurb.com/books/1617590.

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2012

Lenka Vítková

Mieszka i tworzy w czeskiej Pradze. Tam zajmuje się przede wszystkim malarstwem, kuratorstwem oraz współpracą z pismami poświęconymi sztuce. W latach 2006 – 2008 była krytykiem w magazynie Novy Prostor, w latach 2004 – 2008 pracowała jako redaktor pisma Umelec, a od 2006 po dzień dzisiejszy jest kuratorem galerii 36 (www.36.cz). Lenka Vítková ukończyła Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu na kierunku Filologia Czeska i Sztuka, obecnie kończy pisać doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Zrealizowała szereg indywidualnych i zbiorowych wystaw m.in. w Opawie, Ołomuńcu, Pradze, Brnie, Moskwie, Grenoble, Volynie, Nachod, Bukareszcie, Kutnej Horze, Zielonej Górze, Horažďvicach. Lenka Vítková odbyła także rezydencję artystyczną w Shargorod na Ukrainie, otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej, grant rezydencyjny z tranzit.cz. Jej prace artystyczne można było dotychczas zobaczyć w wielu krajach Europy; w Rosji, Czechach, Słowacji Polsce, we Francji.

Liliana Basarab

Przybędzie do Poznania w październiku i będzie pracowała nad projektem: „Cartography of sentimental meanings (title in progress)”. Projekt opierać się będzie na badaniach emocjonalnej geografii (w odniesieniu do Poznania i jego mieszkańców) związanej z upływem czasu i jego reprezentacjami.  Mieszkańcy Poznania i lokalni artyści zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w projekcie, poprzez udział w wydarzeniach towarzyszących, podzielenie się  własnymi historiami, a także online dzięki specjalnie w tym celu zaprojektowanej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat wcześniejszej działalności artystki znaleźć można na jej stronie internetowej www.lilianabasarab.com oraz na stronie projektu www.monuments-for-concepts.com.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *