LILIANA BASARAB

Przybędzie do Poznania by pracować nad projektem: „Cartography of sentimental meanings” („Kartografia sentymentalnych znaczeń”). Projekt opierać się będzie na badaniach emocjonalnej geografii (w odniesieniu do Poznania i jego mieszkańców) związanej z upływem czasu i jego reprezentacjami. Mieszkańcy Poznania i lokalni artyści zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w projekcie, poprzez udział w wydarzeniach towarzyszących, podzielenie się własnymi historiami, a także online dzięki specjalnie w tym celu zaprojektowanej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat wcześniejszej działalności artystki znaleźć można na jej stronie internetowej www.lilianabasarab.com oraz na stronie projektu www.monuments-for-concepts.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *