PATRIK KOVAČOVSKẎ

Patrik Kovačovský

Patrik Kovačovský jest słowackim artystą, który na stałe mieszka i pracuje w Bratysławie, gdzie wykłada na Academy of Fine Arts and Design, będąc dyrektorem Pracowni Rzeźby w Architekturze. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, między innymi podczas X Documenta w Kassel, Expo 2000 w Hanowerze czy też Film Biennale w Paryżu.

Różnorodna i złożona twórczość Patrika Kovačovskiego sprawia, że trudno wskazać na konkretny kierunek jego praktyki artystycznej. Tematy i wątki zawarte w pracach Kovačovskiego układają się w swoiste rozdziały, które wydawać by się mogły autonomicznymi etapami, pomiędzy którymi istnieje niezwykle delikatnie zarysowana wspólna podstawa. Wpływ na to ma wykorzystywane przez artystę szerokie spektrum formalne. Sięgając po fotografię, film, instalację, kolaż, formy malarskie oraz rzeźbę, Kovačovský odkrywa przed widzem wielopłaszczyznową przestrzeń narracji, powodując, że motywy jakie wykorzystuje w swoich pracach wydają się być pozornie od siebie odległe.

Kolaże, na których Zeppeliny, majestatycznie płyną wśród chmur, „wklejone” w miejski krajobraz, formy przypominające elementy silników, widocznie zarysowane relacje wewnątrz struktury dzieła, oraz całe instalacje tworzące jeden żywy mechanizm, tchną duchem konstruktywizmu, stanowiąc poetycką kontynuację idei Tatlina. W jego realizacjach, które sam nazywa neokonstruktywistycznymi, przejawiają się także wpływy belgijskiego artysty Panamarenki, którego rzeźby-maszyny realizują współczesną formę mitu o Ikarze.

Opis projektu rezydencyjnego MPRA

Projekt realizowany przez Patrika Kovačovskiego w ramach rezydencji będzie badał możliwości komunikacji wizualnej oraz sposoby i drogi jej rozwoju w sztuce. Zadaniem projektu jest stworzenie sieci relacji pomiędzy polskimi i słowackimi artystami, kuratorami oraz teoretykami, której podstawą ma być wizualny dialog, konfrontujący ze sobą różnorodne perspektywy i metody porozumiewania się poprzez media artystyczne.

Od września 2011 roku Kovacovsky prowadzi na uniwersytecie w Pradze wykłady na temat sztuki współczesnej „bloku Wschodniego” do których zaprasza artystów i teoretyków z krajów bloku Wyszehradzkiego (Czechy, Słowacja, Polska, Węgry), a także twórców pochodzących z państw Europy Zachodniej współpracujących z Grupą Wyszehradzką.

Pobyt w Poznaniu pozwoli artyście lepiej poznać scenę artystyczną i lokalną społeczność oraz lepiej zaznajomić się ze sztuką najnowszą w Polsce. Intencją pobytu  Kovačovskiego w Poznaniu jest też stworzenie trwałej relacji z przedstawicielami lokalnych środowisk artystycznych, a także stworzenie dokumentu video ukazującego środowisko polskiej sztuki współczesnej.

W trakcie swojej rezydencji artysta współpracować będzie z młodymi kuratorami i teoretykami sztuki przy projekcie kuratorskim,  przeprowadzi również warsztaty dla artystów.  Ich celem będzie zbadanie zjawiska pasożytnictwa na przykładzie tkanki miejskiej będącej żywicielem dla rzeźby-pasożyta. Problematyka warsztatów będzie zatem oscylować wokół zagadnień przestrzeni miejskiej, miejsca i roli jaką pełni w nich sztuka, a także jakie relacje zachodzą pomiędzy obiektem artystycznym, a jego odbiorcą.

Dorobek

Patrik Kovačovski ukończył High School of Applied Arts w Bratysławie, oraz sztukę szkła i rzęźbę na Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie. Pracował w Gallery Medium w Bratysławie, jako pedagog w Academy of Fine Arts and Design, a obecnie jest kierownikiem pracowni Sculpture in Architecture w tej samej Akademii.

Wystawy indywidualne Patrika:

 • „A”, Petr Nikl a Patrik Kovacovsky, SOGA Gallery (Bratysława)
 • „Humming-Hučanie”, Galerie Die Aktualität des Schönen (Liberec, Czechy)
 • „Stanovište”, Gallery Nova Síň (Praga, Czechy)
 • „5 Days”, Photoport Gallery (Bratysława)
 • „Kosmos”, Klatovy Gallery (Klatovy, Czechy)
 • „Flight”, At Home Gallery (Šamorín, Słowacja)
 • Nikl & Kovacovsky, André Breton House (Zurych, Szwajcaria)
 • „7”, Slovak National Museum (Słowacja)
 • „Swiss Child/Slovak Man”, Považská Gallery Žilina (Słowacja)

Wystawy grupowe artysty:

 • „Maps”, Bratislava City Gallery – Mirbach Palace (Bratysława)
 • „The 15th Tallinn Print Triennial”, KUMU Art Museum of Estonia (Estonia)
 • „Echo Videotime 2010”, Moravian Gallery (Brno, Czechy)
 • „Multiple choice”, Emmanuel Walderdorf Gallery (Kolonia, Niemcy)
 • „Spätný chod/Reverse Thrust”, Dům národnostních menšin (Praga, Czechy)
 • „MODEL”, Bratislava City Gallery – Mirbach Palace (Bratysława)
 • „Labyrint světla” (Praga, Czechy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *