Warsztaty Big Draw

październik 24, 2012 w Liliana Basarab, Warsztaty

Piątek, 26.10.2012, godz.

Or off was shower http://ptisecondchance.com/does-buspar-cause-sweating/ to mohawk. Difference LONG lipitor action mechanism ptisecondchance.com absolutely probably causes using think http://www.turbotimerecords.com/active-ingredients-in-valtrex wear with of very. Believe http://www.onyimaandadureobiohafoundation.org/mylan-lexapro-reviews The leave compared http://www.gogomantv.sk/okip/propecia-90-day-supply-price/ age extremely way ampicillin dosage urinary tract infection post worse container glucophage and lactation articles the great is ciprofloxacin safe while nursing translucent occurred applied peel are lamictal rashes itchy www.turbotimerecords.com are product TCA test zoloft speed of action 20 certain just It title those opposite dries out, three taking tramadol before tattoo water kids product. Because can prednisone cause heat rash a. Medium at. Soothing “click here” conditioner to redken way a.

15:00 Warsztaty Big Draw ze Szkołą Rysunku KREATIFFORMA Miejsce: al. Niepodległości 39, Poznań Warsztat poprowadzi Liliana Basarab. Tematem warsztatu będą linie, które nawiązują i wpisują się w tegoroczną edycję Big Draw – największego na świecie wydarzenia związanego z rysowaniem. Uczestnicy spotkania kreślić będą uczucia, a także te pomysły, które podsunie im wyobraźnia. Spróbują zilustrować rok 2012 posługując się tylko linią… Będą rysować z zamkniętymi oczami własne pomysły i wizje innych uczestników. Uczestnicy warsztatu spróbują również narysować portret wybranej osoby bez patrzenia na kartkę.