PROGRAMME

International Artist in Residence Programme (MPRA) aims to facilitate dialogue, exchange of experience and skills across not only geographical or ethnic boundaries but also transgressing  boundaries of various disciplines of art, culture and science. We believe that this program will allow cross-border collaboration of artists with other artists, cultural workers and scientists from many countries, contribute to the overthrow of the many myths, spread understanding and, in long term development, effects in many innovative projects equally in  the field of arts and science. MPRA grew out of experiences of the Parallax Venice – an international organization of artists, curators, managers, and educators from around the world created during 53rd Venice Biennale. Exchange of ideas and experience between members of Parallax resulted in a unique artistic and educational programme. More information about the activities of Parallax can be found at www.slidesha.re/fZows2.

MPRA intends to facilitate such exchanges by organising a network of residence centres in various countries. The programme aims to intensify cooperation between artists, curators, educators and managers of culture and other professionals from the world of arts and science at the international level. MPRA liaises with local organisations in creating conditions for creative collaboration, exchange of ideas  and opportunity to share skills both through formal education – organized lectures, seminars, workshops as well as via less formal activities – assisting residents in establishing contacts with local representatives of the world of art and science,  and offering direct cultural experience of the place and culture.

MPRA promotes and deepens artistic education by offering local residentspossibility of direct experience of international contemporary art and culture, cooperation with artists, scientists and educators from many countries, and supporting collaboration between representatives of art, science and business.

WHO is it for: For early to mid-career art professionals. – A team composed of two candidates from beyond Poland of  which at least one is an artist, critic or art historian, curator, educator, manager – i.e. someone active in the field of visual arts, design, music, literature, theatre and dance. – 2  independent candidates from beyond Poland, each of which is an artist, critic or art historian, curator, educator, manager – i.e. someone active in the field of visual arts, design, music, literature, theatre and dance. – In exceptional cases, there is the possibility of granting residence to the individual person.

Exception: OUR V4 RESIDENCY PROGRAMME is exclusively for artists from the Czech Republic, the Republic of Hungary, and the Slovak Republic.

WHERE: Poznan, Poland (http://info-poland.buffalo.edu/exhib/poznan/index.html ) Poznan is situated 3 hours from Berlin or Warsaw, 5 hours from Cracow and 8 from Prague (by train or car).


View Larger Map

TIME: From 3 to 6 months (shorter residencies can be discussed on a per case basis).

HIGHLIGHTS of the PROGRAMME:

 1. WELCOME PARTY
 2. GETTING TO KNOW POZNAN,  POLAND and its art scene
 3. RESIDENTS’S LECTURE/ PRESENTATION / CRIT SESSION
 4. ‘OPEN STUDIO’/ IN CONVERSATION EVENT
 5. WORKSHOP LED BY  RESIDENTS
 6. FINAL EVENT – EXHIBITION/ PERFORMANCE/ OTHER
 7. INCLUSION IN AN MPRA ANNUAL PUBLICATION

We offer:

 1. Airport pickup (from Ławica)
 2. A welcome packet with everything from local maps, guide books, local transport guide, orientation, list of the the latest openings,  takeways,  first points of contacts in case of emergency, etc.
 3. Translators on call
 4. Care of the local coordinator (part-time) incl. introduction to  Polish culture, food,  local art scene, local artists, galerists, and other art professionals, etc.,  up to date information on exhibition openings, concerts, plays  and other occasions.
 5. Access to studio (artist’s technical requirements need to be discussed and agreed before the residency starts) + introductory  technical assistance (first day)+ help in sourcing art materials.
 6. Accommodation
 7. A profile on MPRA website.
 8. Promotion in local and possibly national media.
 9. Exhibition space for the final exhibition (if needed).
 10. Publication – chapter in an annual residency catalogue (an artist is responsible to provide the Publishing Coordinator with a text and photographs).

Expectations:

 1. Resident is working on the project specified in the proposal sent to and accepted by MPRA.
 2. At least once a week Resident publishes something on the MPRA blog.
 3. Resident conveys a lecture/presentation/take part in a Crit. session (details to be discussed).
 4. Resident leads a workshop for children/teenagers/adults (details to be discussed).
 5. Resident is present to answer questions from the public during  an ‘Open Studio Day’ or during a  ‘In  Conversation’ event.
 6. Resident provide MPRA Publishing Coordinator with relevant materials  for an MPRA annual  catalogue Residents will need to cover costs of:  their own maintenance, travel, visa, insurance and materials needed for work and final exhibition.

*In case we do not secure funding to cover costs of the residency the residency may be cancelled or we may need to re-discuss its conditions with a prospective resident (e.g. we may set up a fee or reduce our offer).

Once a proposal is accepted the applicant will be eligible to apply for MPRA funding , however, we are strongly encouraging prospective residents to apply for funding to other organisations before applying for funding to MPRA. Not only they may be able to fund also production costs and sustenance but this will help us to use our own limited resources more efficiently in supporting residents unable to secure funding from other sources. We are constantly seeking sponsors and funders for our programme and will inform prospective candidates if any financial offer becomes available.  MPRA staff will  assist any applicant who wishes to apply for outside funding with any ‘in-kind-costings’ or administrative support. To find out more about possible sources of funding visit:  www.m-pra.org/funding or email d.futro@m-pra.org

Selection process: The artists are selected under the suggestion of MPRA Partner Organisations and members of MPRA Advisory Board. The program is also open to self-applications, without deadlines.

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych (MPRA) ma na celu stworzenie warunków do dialogu, wymiany doświadczeń i umiejętności tak ponad granicami geograficznymi czy etnicznymi, jak i ponad granicami różnorodnych dyscyplin sztuki, kultury i  nauki. Wierzymy, że program ten, umożliwiając ponadgraniczną współpracę artystów z innymi artystami, pracownikami kultury i naukowcami z wielu krajów świata, przyczyni się do obalenia wielu mitów, szerzenia zrozumienia i w długiej perspektywie powstania wielu innowacyjnych projektów, tak na polu sztuki, jak i nauki.

MPRA wyrasta z działalności Parallax Venice – międzynarodowej organizacji zrzeszającej artystów, kuratorów, menedżerów i edukatorów kultury z całego świata utworzonej w trakcie 53. Biennale Sztuki w Wenecji.  Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Parallax Venice zaowocowała wyjątkowym programem artystycznym i edukacyjnym. Więcej informacji na temat działalności Parallax Venice można znaleźć na www.slidesha.re/fZows2 .

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych ma na celu ułatwienie tego typu wymiany doświadczeń  poprzez organizacje rezydencji twórczych w różnych krajach świata. Celem programu jest zintensyfikowanie współpracy między artystami, kuratorami, edukatorami i menedżerami kultury oraz innymi profesjonalistami ze świata sztuki i nauki na poziomie międzynarodowym. MPRA współpracuje z lokalnymi organizacjami artystycznymi i edukacyjnymi, stwarzając warunki dla kreatywnej współpracy, wymiany poglądów i dzielenia się umiejętnościami tak w formie zorganizowanych wykładów, seminariów, warsztatów, jak i mniej formalnych działań – umożliwiając rezydentom nawiązanie kontaktów z lokalnymi przedstawicielami świata sztuki i nauki oraz bezpośrednie doświadczenie kulturowe, jakie dać może tylko pobyt w danym miejscu.

MPRA upowszechnia i pogłębia edukację artystyczną poprzez tworzenie lokalnym odbiorcom możliwości bezpośredniego doświadczania sztuki i kultury współczesnej, współpracy z artystami, naukowcami i edukatorami z wielu krajów świata, oraz wspieranie współpracy jednostek twórczych z przedstawicielami nauki oraz biznesu.

KTO JEST ZAPROSZONY
Zespół dwóch artystów spoza Polski lub artysta z osobą spoza sfery sztuki lub dwóch niezależnych kandydatów, z których każdy powinien być: artystą sztuk wizualnych, krytykiem lub historykiem sztuki , kuratorem, edukatorem kultury, organizatorem wydarzeń kulturalnych, poruszającym  się w obszarze sztuk wizualnych, wzornictwa, muzyki, literatury, teatru i tańca. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyznania rezydencji pojedynczej osobie.

CZEGO WYMAGAMY
Podczas trwania rezydencji zaproszeni artyści pracują nad stworzonym przez siebie projektem zaakceptowanym przez MPRA w momencie zaproszenia ich do wzięcia udziału w programie. Istotne jest by był to projekt o znaczeniu lokalnym i potencjale oddziaływania na skalę międzynarodową, pozostającym w relacji z miejscem rezydencji.

CZAS TRWANIA
Od 3 do 6 miesięcy (preferowane są dłuższe rezydencje, jednak zgłoszenia na czas krótszy niż 3 miesiące mogą w wyjątkowych przypadkach zostać wzięte pod uwagę).

ZARYS PROGRAMU

 1. Przyjazd.
 2. Aklimatyzacja w Polsce.
 3. Wykład/ Prezentacja artysty/ Sesja krytyczna.
 4. W połowie trwania rezydencji „Drzwi Otwarte”/„Spotkanie z…”.
 5. Warsztat przeprowadzony przez artystę.
 6. Podsumowanie rezydencji – Wystawa/Performance/Inne.
 7. Doroczny katalog.


Oferujemy:

 1. Zakwaterowanie.
 2. Wprowadzenie w poznański świat sztuki i nauki.
 3. Przestrzeń ekspozycyjną (możliwość wystawy pod koniec rezydencji).
 4. Telefoniczną/mailową pomoc tłumacza (w niepełnym wymiarze godzin) – artysta otrzyma listę numerów telefonicznych/maili.
 5. Opiekę rezydenta – koordynatora (w niepełnym wymiarze godzin).
 6. Dostęp do pracowni  (szczegóły do uzgodnienia w zależności od potrzeb i  możliwości technicznych).
 7. Publikację w dorocznym zbiorowym katalogu MPRA.
 8. Profil na stronie internetowej MPRA.
 9. Promocję w mediach.


Oczekiwania:

 1.  Artysta realizuje projekt artystyczny lub badawczy  akceptowany przez MPRA w momencie zaproszenia do programu.
 2. Artysta raz w tygodniu publikuje wpis na blogu MPRA.
 3. Artysta wygłasza wykład/prezentację na temat swojej twórczości.
 4. Artysta jest obecny w dzień otwartego studia/na autorskim spotkaniu i odpowiada na pytania publiczności.
 5. Artysta przeprowadza warsztat dla dzieci/młodzieży/dorosłych (szczegóły do uzgodnienia).
 6. Artysta w uzgodnionym terminie dostarcza materiały do rocznej publikacji MPRA.
 7. Artysta pokrywa koszty materiałów/narzędzi pracy niezbędnych do przeprowadzenia projektu zaplanowanego na czas trwania rezydencji oraz wystawy finałowej (MPRA oferuje pomoc koordynatora w zakupie/wypożyczeniu).
 8. Artysta pokrywa koszty podróży, wizy, ubezpieczenia, utrzymania.

*W przypadku braku funduszy na zrealizowanie rezydencji rezydencja może zostać odwołana lub za zgodą rezydenta jej warunki mogą zostać zrewidowane  (oferta może zostać zredukowana lub może zostać ustanowiona opłata).

Osoby starające się o dofinansowanie  z MPRA zachęcamy do składania podań w pierwszej  kolejności do innych fundacji oferujących nie tylko zwrot kosztów, ale i stypendium dla rezydenta.

Więcej informacji na temat źródeł finansowania znaleźć można na: www.m-pra.org/funding.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/36/d378719879/htdocs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399